Venujte nám 2 % dane aj v roku 2024

Venujte nám 2 % dane aj v roku 2024

Vaše 2 % z dane sú aj pre Nadáciu Televízie Markíza dôležité aj tento rok.

Vďaka vašim 2% sme počas roka 2023  mohli pokračovať v napĺňaní našich cieľov a malými krokmi meniť svet na lepšie miesto pre deti. Aj naďalej bola počas uplynulého roka v centre našej pozornosti téma detského duševného zdravia, ktorá sa v dnešnom svete stáva každý deň akútnejšou a preto jej budeme venovať pozornosť aj naďalej. Práve vďaka prostriedkom z 2% dane sme mohli ďalej rozvíjať projekt Odpíšeme ti, zameraný na prevenciu pred šikanovaním v školách a zároveň venovať pozornosť detskej duši (viac na www.odpisemeti.sk ). Znovu sme dokázali podporiť Linku detskej istoty, aby sa deti a mladí ľudia NON STOP, bezplatne 24 hodín, 7 dní v týždni mohli spojiť s odborníkom, ako aj Ligu za duševné zdravie a ďalšie organizácie, ktoré v centre svojej pozornosti majú duševné zdravie.

Prostredníctvom grantovej výzvy „Urobte druhý krok v prevencii pred šikanovaním II. ďalších 30 základných škôl z rôznych kútov Slovenska získalo špeciálnu metodiku Druhý krok, určenú na prevenciu pred šikanovaním a rozvoj emocionálnych zručností detí v školách pod vedením špeciálneho pedagóga či školského psychológa.

Pomohli sme neziskovým organizáciám či zdravotníckym zariadeniam, ktoré tak ako my pomáhajú deťom a rodinám s deťmi či zlepšujú podmienky na liečbu detí. Podporili sme opäť aj jednotlivcov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Pred nami je nielen v roku 2024, ale aj v ďalších rokoch veľa práce. Podporiť činnosť Nadácie Televízie Markíza môžete teraz opäť darovaním 2 %. Vami poukázaná suma 2 % z dane bude použitá a prerozdelená na pomoc deťom v rámci projektov a partnerstiev Nadácie Televízie Markíza, najmä na pokračovanie projektu Odpíšeme ti, na pomoc v oblasti duševného zdravia detí a ich zdravého emocionálneho aj fyzického rozvoja, či na individuálne pomoci.

 

Údaje potrebné na poukázanie 2 % Nadácii Televízie Markíza:

Obchodné meno/názov: Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: nadácia

IČO: 379 252 70

Adresa/sídlo: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava

 

Prehľadné informácie o krokoch, ako venovať 2% nájdete tu:

https://www.markiza.sk/nadacia/chcem-pomoct

 

Formulár na poukázanie 2% Nadácii Televízie Markíza  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, nájdete TU.  

Aj vďaka VÁM pomáhame deťom. Ďakujeme!