Venujte nám 2 % dane aj v roku 2023

Venujte nám 2 % dane aj v roku 2023

Vaše 2 % z dane sú pre nás dôležité aj tento rok.

Aj vďaka vašim 2 % sme počas roka 2022 mohli pokračovať v napĺňaní našich cieľov a malými krokmi meniť svet na lepšie miesto pre deti. Vaše 2 % z dane sú pre nás dôležité aj tento rok.

Počas uplynulého roka bola v centre našej pozornosti téma detského duševného zdravia, ktorá sa v dnešnom svete stáva každý deň akútnejšou. Práve vďaka prostriedkom z 2% dane sme mohli finančne prispieť Lige za Duševné zdravie SR na psychoterapie pre deti na celom Slovensku. Pokračovali sme v realizácií nových aktivít v projekte „Odpíšeme ti“, zameranom na boj a prevenciu pred šikanovaním medzi deťmi a mladými ľuďmi (viac info na www.odpisemeti.sk). Znovu sme dokázali podporiť Linku detskej istoty, aby sa deti a mladí ľudia NON STOP, bezplatne 24 hodín, 7 dní v týždni mohli spojiť s odborníkom.  Prostredníctvom grantovej výzvy „Urobte druhý krok v prevencii pred šikanovaním“ 30 škôl získalo špeciálnu metodiku, určenú na prevenciu proti šikane.

Zrealizovali sme verejnú grantovú výzvu s názvom „Spoločné zážitky nás spájajú“, v ktorej sme práve vďaka prostriedkom z 2% finančne podporili 31 organizácií po celom Slovensku v ich aktivitách, spojených s inklúziou detí z Ukrajiny. Pomohli sme neziskovým organizáciám, ktoré tak ako my pomáhajú deťom a rodinám s deťmi či zlepšujú podmienky na liečbu detí a podporili sme aj jednotlivcov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Pred nami je nielen v roku 2023, ale aj v ďalších rokoch veľa práce. Podporiť činnosť Nadácie Televízie Markíza môžete teraz opäť darovaním 2 % z dane. Vami poukázaná suma 2 % z dane bude použitá a prerozdelená do posledného centu na pomoc deťom v rámci projektov a partnerstiev Nadácie Televízie Markíza, najmä na pokračovanie projektu Odpíšeme ti, na pomoc v oblasti duševného zdravia detí a ich zdravého emocionálneho aj fyzického rozvoja, či na individuálne pomoci.

Aj vďaka VÁM pomáhame deťom. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej nadácii:

Obchodné meno/názov: Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: nadácia

IČO/SID: 379 252 70

Adresa/sídlo: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava

Stiahnite si formulár na poukázanie 2 % Nadácii Markíza pre fyzické osoby TU