Nadácia Markíza už rok pomáha rodinám z Ukrajiny

Nadácia Markíza už rok pomáha rodinám z Ukrajiny

Zbierali sme financie na pomoc ľuďom, ktorí ušli pred vojnou, podporili humanitárne organizácie, snažili sa identifikovať projekty, ktoré pomáhajú ukrajinským deťom priamo na Slovensku začleniť sa do bežného života.

V Nadácii Markíza sa dlhodobo venujeme zlepšovaniu kvality života detí na Slovensku. Vojnový konflikt na Ukrajine však zameral našu pozornosť aj na deti a rodiny, ktoré museli opustiť svoje domovy a hľadali bezpečie u nás. Nadácia Markíza zareagovala okamžite a pridala sa k organizáciám, ktoré podali pomocnú ruku – zbierali sme financie na pomoc ľuďom, ktorí ušli pred vojnou, podporili humanitárne organizácie, snažili sa identifikovať projekty, ktoré pomáhajú ukrajinským deťom priamo na Slovensku začleniť sa do bežného života a stať sa súčasťou nových detských kolektívov.

Podporili sme športový festival „Pohyb nás spája“ sa konal v športovom areáli v Záhorskej Bystrici a jeho cieľom bolo, aby sa ukrajinské deti ľahšie začlenili do komunity, osmelili a získali nové priateľstvá v novom prostredí.

Vďaka projektom ako Let´s Dance či Spartan Charity Run sme obetiam vojny na Ukrajine poskytli finančnú pomoc.

Vďaka grantu „Spoločné zážitky nás spájajú“ môže 31 organizácií po celom Slovensku organizovať inkluzívne aktivity pre slovenské a ukrajinské deti. Cieľom grantového programu je podpora projektov zameraných na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania, poskytujúce priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity s tými, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, napomôcť tak pri ich začleňovaní do spoločnosti a prispieť k ich dlhodobej integrácii.