Nadácia Markíza už rok pomáha rodinám z Ukrajiny

Nadácia Markíza už rok pomáha rodinám z Ukrajiny
Zdroj: Nadácia Markíza

Zbierali sme financie na pomoc ľuďom, ktorí ušli pred vojnou, podporili humanitárne organizácie, snažili sa identifikovať projekty, ktoré pomáhajú ukrajinským deťom priamo na Slovensku začleniť sa do bežného života.

V Nadácii Markíza sa dlhodobo venujeme zlepšovaniu kvality života detí na Slovensku. Vojnový konflikt na Ukrajine však zameral našu pozornosť aj na deti a rodiny, ktoré museli opustiť svoje domovy a hľadali bezpečie u nás. Nadácia Markíza zareagovala okamžite a pridala sa k organizáciám, ktoré podali pomocnú ruku – zbierali sme financie na pomoc ľuďom, ktorí ušli pred vojnou, podporili humanitárne organizácie, snažili sa identifikovať projekty, ktoré pomáhajú ukrajinským deťom priamo na Slovensku začleniť sa do bežného života a stať sa súčasťou nových detských kolektívov.

Podporili sme športový festival „Pohyb nás spája“ sa konal v športovom areáli v Záhorskej Bystrici a jeho cieľom bolo, aby sa ukrajinské deti ľahšie začlenili do komunity, osmelili a získali nové priateľstvá v novom prostredí.

Vďaka projektom ako Let´s Dance či Spartan Charity Run sme obetiam vojny na Ukrajine poskytli finančnú pomoc.

Vďaka grantu „Spoločné zážitky nás spájajú“ môže 31 organizácií po celom Slovensku organizovať inkluzívne aktivity pre slovenské a ukrajinské deti. Cieľom grantového programu je podpora projektov zameraných na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania, poskytujúce priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity s tými, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, napomôcť tak pri ich začleňovaní do spoločnosti a prispieť k ich dlhodobej integrácii.

Zdieľať