Psychoterapia pre deti je dostupnejšia

Psychoterapia pre deti je dostupnejšia

Nadácia Televízie Markíza venovala výťažok z minuloročného Dňa s Nadáciou Markíza Lige za duševné zdravie, ktorá sa už od roku 2000 usiluje, aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala štandardom aj na Slovensku, zrealizovať projekt určený na zlepšenie dostupnosti psychoterapií na Slovensku deťom zo sociálne slabých rodín a urobiť tak detskú psychologickú pomoc dostupnejšou.

To, že na Slovensku je ešte stále veľa ľudí s dobrým srdcom dokázala aj vyzbieraná suma, ktorú sa vďaka tejto zbierke podarilo v období od 1. novembra do 1. decembra 2022 získať – krásnych 90 000 eur.  Do tejto sumy boli zarátané aj naozaj štedré dary od partnerov Dňa s Nadáciou Markíza, príspevky v zhodnej výške 30 000 eur venovali spoločnosť UniCredit Bank, už tradičný a dlhoročný partner Dňa s Nadáciou Markíza, a poisťovňa UNIQA, ktorá sa stala partnerom projektu minulý rok. K tejto čiastke 60 000 eur bola pripočítaná vyzbieraná suma z verejnej zbierky. Záujemcovia mohli prispieť prostredníctvom online platobnej brány, prevodom na účet, alebo zaslaním darcovskej SMS správy v rámci DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

To, ako projekt postupuje a ako je možné sa do neho zapojiť prišiel do Telerána porozprávať riaditeľ Ligy za duševné zdravie, pán Andrej Vršanský spolu s projektovou manažérkou Nadácie Markíza, Nikolou Holbovou.