Opäť sme podporili Detské spánkové laboratórium v Martine

Opäť sme podporili Detské spánkové laboratórium v Martine

V Nadácii sa už mnoho rokov zameriavame na pomoc deťom v spolupráci s našimi partnermi.

Spolu s UniCredit Bank pomáhame nemocniciam a iným zdravotníckym zariadeniam zlepšiť kvalitu života detských pacientov. V piatok 5. mája 2023 sme preto v Teleráne odovzdali dar vo výške 15 000 eur pre Univerzitnú nemocnicu v Martine. Táto nemocnica bude môcť využiť peniaze na zakúpenie Aktigrafu - jedinečného prístroja na monitorovanie fyziologických procesov, ktoré umožňuje dlhodobé monitorovanie pacientov v ambulantnom aj domácom prostredí.

 Ide o nadviazanie na podporu Nadácie Televízie Markíza a UniCredit Banky z roku 2016, kedy darovali 75 000 eur, ktoré sa využili na rozšírenie kapacít pracoviska Spánkového laboratória na Klinike detí a dorastu Univerzitnej nemocnice v Martine o jedno nové polysomnografické lôžko a jeho dovybavenie najmodernejšími diagnostickými a terapeutickými možnosťami.

Dar Nadácie Markíza a UniCredit Bank dnes prevzali pán primár MuDr. Peter Ďurdík, PhD. a detská neurologička, pani Stanislava Suroviaková, PhD. z rúk predsedkyne Správnej rady Nadácie Televízie Markíza Lucie Tandlich a riaditeľa UniCredit Bank pre Slovensko pána Jaroslava Haba.

Veríme, že tento dar prinesie rýchlejšie a presnejšie diagnostikovanie u detí a zlepší ich kvalitu života.