Pomáhame dobudovať záhradu pri Psychiatrickom stacionári

Pomáhame dobudovať záhradu pri Psychiatrickom stacionári

Nadácia Markíza a UniCredit Bank spoločne preukazujú dlhodobý záujem o podporu duševného zdravia detí.

Tento záväzok sa dnes opäť prejavil v Teleráne, kde boli venované ďalšie prostriedky na tento účel. Spoločne sme prispeli sumou 20 000 eur Národnému ústavu detských chorôb na vybudovanie záhrady pri Psychiatrickom stacionári pre deti a mládež. Táto iniciatíva je priamym pokračovaním nedávnej finančnej podpory na vybudovanie samotného stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy, ktorú Nadácia Markíza a jej partneri poskytli.