Tento rok po druhý raz podporujeme malých onkopacientov

Tento rok po druhý raz podporujeme malých onkopacientov

Nadácia Televízie Markíza a dlhoročný partner UniCredit Bank opäť podporili detských onkopacientov na Klinike detskej hematológie a onkológie v Národnom ústave detských chorôb.

S úžasnou rýchlosťou zareagovali na výzvu lekárov, prejavujúc tak svoju silnú spoluprácu v prospech malých pacientov. Tento rok už po druhý raz poskytli štedrú finančnú podporu vo výške 60 000 eur, určenú na dobudovanie oddelenia pre veľké deti.

Táto aktívna forma pomoci je pokračovaním dlhodobej podpory detskej onkológie. V minulosti bolo podporené oddelenie menších detí a dnešná suma je dôkazom neustáleho úsilia Nadácie Markíza a UniCredit Bank pokračovať v podpore zdravotníckych inštitúcií, ako je táto.

V stredu v Teleráne pán Jaroslav Habo, riaditeľ zahraničnej pobočky UniCredit Bank na Slovensku a Zuzana Štelbaská, členka Správnej rady Nadácie Televízie Markíza symbolicky odovzdali štedrý dar a rozprávali aj o dlhodobej spolupráci Nadácie Markíza a UniCredit Bank, sústreďujúcej sa na pomoc deťom s ťažkými osudmi. Za kliniku dar prebrala doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Finančná podpora od Nadácie Televízie Markíza a UniCredit Bank umožňuje klinike dobudovať oddelenie a tým zlepšiť vybavenie, technológie a poskytované služby. Vytvára sa tak prostredie, v ktorom môžu lekári a sestry efektívnejšie poskytovať liečbu a pacienti majú k dispozícii moderné prostredie na zvládanie náročného obdobia liečby.