Deň s Nadáciou Markíza má za sebou jubilejný 10. ročník, vyzbierali sme rekordných 118 000 eur na podporu detského duševného zdravia

Na divákov opäť čakalo množstvo prekvapení, atraktívnych živých vstupov, emotívnych príbehov a špeciálnych hostí. Ale najmä, celý deň mali možnosť pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac.

Štvrtok, 7. december 2023, patril vo vysielaní televízie Markíza jubilejnému 10. ročníku jedinečného podujatia s názvom Deň s Nadáciou Markíza. Aj tento rok TV Markíza v spolupráci s Nadáciou televízie Markíza pripravila program plný lásky, dobra a silných skutočných príbehov, s ktorým sa tradične spája aj finančná zbierka na charitatívne projekty Nadácie televízie Markíza. Deň s Nadáciou Markíza sa vinul vysielaním TV Markíza takmer po celý deň – pričom tvárami tohto ročníka boli populárni herci zo seriálového megahitu Dunaj, k vašim službám Jana Majeská a Ján Koleník, spolu s moderátorkou Luciou Hlaváčkovou.

Nadácii televízie Markíza sa vďaka zbierke podarilo v období od 1. októbra do 7. decembra 2023 získať 118 000 eur, pričom táto suma je historicky najvyššou vyzbieranou čiastkou v rámci doterajšej histórie Dňa s Nadáciou Markíza. Do tejto sumy je zarátaný výťažok z verejnej zbierky od divákov, ako aj štedré dary od partnerov projektu - UniCredit Bank, poisťovne UNIQA, Pepco, Volvo Run a OMV.

„Už štvrtý rok po sebe sme sa rozhodli Deň s Nadáciou Markíza venovať téme detského duševného zdravia a chceme sa poďakovať všetkým partnerom projektu a každému jednému divákovi a diváčke za ich gesto solidarity, keďže finančné dary prispejú k zlepšeniu duševného zdravia detí,“ zhodnotil Peter Gažík, generálny riaditeľ skupiny Markíza.

Za deväť ročníkov Dňa s Nadáciou Markíza sa podarilo vyzbierať a rozdeliť už 815 000 eur, ktoré pomohli deťom v nemocniciach, rodinám v núdzi, aj charitatívnym organizáciám. Celý výťažok z tohtoročnej finančnej zbierky bude venovaný Detskému a adolescentnému oddeleniu Psychiatrickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin na vybudovanie denného detského psychiatrického stacionára.

„Komplexná a intenzívna liečba v stacionári pomôže mnohým deťom a adolescentom s psychickými poruchami nielen k zlepšeniu ich psychických problémov, ale aj k zvýšeniu funkčnosti a k návratu do plnohodnotného života,“ povedal Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., prednosta Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM.

Odovzdania symbolického šeku sa zúčastnili v živom vysielaní Telerána riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, generálny riaditeľ skupiny Markíza Peter Gažík, predsedníčka Správnej rady Nadácie televízie Markíza Lucia Tandlich, ako aj partneri Dňa s Nadáciou Markíza, ktorých reprezentovali podpredseda predstavenstva UniCredit Bank Slavomír Beňa a člen predstavenstva poisťovne UNIQA Peter Socha.

„Téme duševného zdravia detí sme sa začali významne venovať s Nadáciou Markíza medzi prvými, už tri roky dozadu, počas pandémie. Zo dňa s Nadáciou Markíza odchádzam s veľmi dobrý pocitom, že po modernizácii Kliniky detskej psychiatrie v Bratislave a jej nového denného stacionára sa púšťame do finančnej podpory pre výstavbu denného detského psychiatrického zariadenia v ďalšom regióne - v meste Martin,“ vyjadril sa Slavomír Beňa, podpredseda predstavenstva UniCredit Bank.

„Spolupráca s Nadáciou Markíza nás teší, pretože pri nej vznikajú veci a projekty, ktoré majú veľký zmysel. Tento rok sme spojili sily, aby sme podporili výstavbu detského psychiatrického stacionára v nemocnici v Martine. Aj týmto konkrétnym krokom chceme jasne ukázať, že UNIQA je spoločensky zodpovedná firma, úprimne oddaná podpore duševného zdravia detí, ich rodičov a komunít všade na Slovensku,“ dodala Ganna Pidgorna, členka predstavenstva UNIQA.

K téme detského duševného zdravia prispeli aj zamestnanci TV Markíza, venovaním množstva kreatívnych pomôcok na arteterapiu.

O Nadácii Markíza
Poslaním Nadácie Markíza je meniť svet na lepšie miesto pre deti. Pracujeme na realizácii unikátnych projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Priniesť radosť a umožniť im zažiť pocit podpory a nádeje.

Nadácia Markíza vznikla v roku 2007 a v súčasnej podobe pôsobí od decembra 2013. V spolupráci s neziskovými organizáciami sa nám podarilo urobiť množstvo dobrých projektov.

Spoločnosť MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., zakladateľ Nadácie Markíza, podporuje myšlienky firemnej filantropie a prostredníctvom svojej nadácie sa tak zaraďuje medzi spoločensky zodpovedné firmy, ktorým záleží na skutočných hodnotách.

Viac informácií o Nadácii Markíza a jej činnosti: https://nadacia.markiza.sk


PR oddelenie skupiny Markíza