Deti a technológie

Deti a technológie

S našou odbornou garantkou projektu ODPÍŠEME TI , PaedDr. Petrou Arslan Šinkovou sme sa pozreli na konkrétne kroky pre výchovu detí k digitálnym technológiam.

Predtým ako pustíme dieťa samé na cestu, vysvetlíme deťom pravidlá bezpečného správania sa a tak by to malo byť aj s obrazovkami a s technológiami. Aj pri nich sa totiž dieťa môže dostať k nevhodnému obsahu, ktorý môže negatíve vplývať na jeho psychický a emocionálny vývin. Vhodným spôsobom je deťom potrebné vysvetliť aj nástrahy v podobe útokov alebo kontaktovania cudzími osobami. Cieľom výchovy by mala byť príprava dieťaťa na život a získanie zručností ako si poradiť v reálnom aj vo virtuálnom svete. Preto Vám prinášame niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu zvládnuť aj túto rodičovskú výzvu.

· Základom vzťahu medzi rodičom a dieťaťom by mala byť dôvera. Potrebné je mať neustále na pamäti, že ak nám dieťa bude dôverovať a dovolíme mu poučiť sa aj z chýb, bude schopné sa na nás obrátiť, keď si nebude vedieť dať rady.

· Pre deti je veľmi náročné rozlišovať fantazijný svet od toho reálneho. Je pre ne náročné domyslieť si dopady a dôsledky ich konania. Potrebné je deťom vysvetliť, že je dôležité chrániť si svoje súkromie. Najmä z bezpečnostných dôvodov nezdieľať informácie o sebe, meno, adresu a iné citlivé osobné údaje, či fotografie alebo videá, ktoré by mohli byť zneužité.

· Deti by sme mali oboznámiť aj s tým, že nie je dovolené natáčať alebo fotiť niekoho iného bez jeho súhlasu. Zároveň by sa mali zamyslieť, či to, čo v online svete zdieľajú môže ublížiť im alebo niekomu inému. Dôležité je riadiť sa pravidlom, že nerobme druhému to, čo nechceme, aby robili nám. Preto nie je v poriadku zdieľať niečie nahrávky, či fotografie bez súhlasu. Navyše je veľmi tenká hranica medzi žartom a konaním, ktoré už môže ten druhý vnímať ako posmech a poníženie

· Pokiaľ chce dieťa tráviť veľa času v online svete, je potrebné sa zamyslieť nad tým, čo tam nachádza také, čo nedostáva v realite. Je niečo, čo mu chýba? Za každým správaním dieťaťa je skrytá potreba. Iba tak dokážeme dieťaťu pomôcť, ak identifikujeme príčinu, pre ktorú trávi neprimerane veľa času v online priestore alebo pred obrazovkou.

· Online hry umožňujú rýchly kontakt s inými, ale tento kontakt je vlastne skreslený svet a nezodpovedá skutočnosti. Často deti vyhľadávajú tento svet, pretože v ňom rýchlo, väčšinou s minimálnym úsilím a bez prekážok získajú rýchle ocenenie v podobe lajkov, ktorým si potvrdzujú vlastnú sebahodnotu. Za nadmerným utekaním do fantazijného online sveta býva skrytá potreba po kontakte, túžba po uznaní a ocenení. Poskytnite deťom dostatok kontaktov a pomáhajte im budovať zdravé sebavedomie.

· Je dôležité naučiť deti bezpečne zaobchádzať s technológiami a stanoviť si jasné pravidlá. Pravidlá si zadefinujte spolu a vysvetlite si ich.

· Pri dodržiavaní pravidiel buďte dôslední. Dohodnuté pravidlá by mali platiť pre všetkých a je potrebné, aby ste ich rovnako ako deti dodržiavali aj vy. Ste pre deti vzorom. Ak sa budete vyhovárať a pravidlo porušíte, budú to robiť aj deti.

· Nezakazujte všetko. Žiadny extrém nie je dobrý. Nemajte predsudky. Súčasťou dnešného sveta sú aj technológie a je potrebné, aby sa dieťa oboznámilo aj s nimi, dôležité je, aby ste deti naučili ako ich používať bezpečne.

Aj tu platí, že dieťa nedokážeme pred všetkým ochrániť, dôležité je však naučiť ho, ako reagovať, keď sa v nebezpečenstve ocitne.