Dokumenty

Deň s Nadáciou Markíza 2022

Deň s Nadáciou Markíza 2021

Verejné zbierky:

Výročná správa:

Nadačná listina:

Etický kódex:

Nadácia Televízie Markíza sa pridáva k Etickému kódexu Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov v tomto znení:

Finančné prehľady za rok 2019:

Finančné prehľady za rok 2020:

Finančné prehľady za rok 2021:

Finančné prehľady za rok 2022: