Cennet

Cennet

Od detstva sa musela spoliehať sama na seba, ale keď do jej života vstúpi vlastná matka, o svoje šťastie bude musieť zabojovať.